Защо артемизинин?

Натуралният билков екстракт от Artemisia annua съдържа хидрофобни молекули способни да преминават клетъчната мембрана и посредством формирането на супероксидни и хидроксилни радикали вътреклетъчно унищожават раковата клетка.
Подобен механизъм лежи в основата на утвърдената терапия срещу малария, която от години успешно се прилага. Благодарение на нея е доказана ефективната им роля и възможността този природен агент да се прилага при терапия и превенция на туморни процеси, при това без сериозни странични ефекти.
В присъствие на желязо артемизининовата молекула се превръща в цитоксичен С-радикал – активен алкилиращ агент способен да индуцира оксидативен стрес и пълно разрушаване на раковата клетка, доказано при редица изследвания.
Leave a reply