Как функционира терапията с Витамин В17 Амигдалин?

Терапията с Амигдалин демонстрира ефективността си като убива раковите клетки и възстановява и изгражда имунната система, за да предпази организма на пациента от появата на метастази след ремисия или от бъдещ рецидив на заболяването. Когато молекулата на амигдалиновата съставка се сблъска с ракова клетка, амигдалинът се разпада на две (2) молекули глюкоза, една (1) молекула водороден цианид (циановодород), и една (1) молекула бензалдехид. При началните изследвания на процеса на лечение се е смятало, че водородният цианид е бил в основата на успешността на съставката да унищожи раковите клетки, но след нови изследвания и наблюдения е доказано, че бензалдехидът е главната причина раковите клетки да бъдат убити.

За да се активира цианидът, е необходимо първо да се отключи (или разгради) молекулата на амигдалина и той да се освободи. Това може да се извърши само от един ензим, наречен бета-глюкозидаза, който съществува в човешкия организъм в малки количества. Раковите клетки, от друга страна, съдържат същия ензим, бета-глюкозидаза, но в много по-големи количества (до 100 пъти по-високи от нормалните). При разграждането на амигдалиновата молекула при досега си с големите количества на бета-глюкозидаза в раковите клетки, цианида и бензалдехида се освобождават едновременно само в раковите клетки водейки до опустошителен за тях резултат. Бензалдехидът действайки в синхрон с цианида, образува летална съставка многократно по-смъртоносна, отколкото бензалдехида и цианида взети по отделно. Комбинираният ефект на тези два елемента върху раковите клетки е унищожителен за самите тях.

Комбинацията от цианид и бензалдехид произведена при разпадането на амигдалина и нейният летален ефект повдига въпросите, какво е нейното влияние върху човешкия организъм като цяло, дали е опасен за пациента и как комбинацията от бензалдехид и водороден цианид се неутрализира в човешкото тяло? Неутрализацията на леталната комбинация от бензалдехид и водороден цианид се извършва от друг наличен в човешкия организъм ензим наречен роданеза (rhodanese). Ензимът роданеза присъства само в здравите клетки. За наше щастие, по природен дизайн, раковите клетки не съдържат роданеза и това ги прави много уязвими пред убиващата комбинация от бензалдехид и водороден цианид. Злокачествените ракови клетки са атакувани и елиминирани много бързо и ефикасно от комбинацията на бензалдехид и водороден цианид. От друга страна, здравите тъкани в човешкото тяло съдържат много по-големи количества роданеза, отколкото отключващия ензим бета-глюкозидаза, което им дава способността лесно и бързо да разграждат цианида и бензалдехида в полезни за тялото продукти.
Leave a reply