ЕКИП

Екипът ни се състои от водещи и признати специалисти в областите: здравеопазване, фармация, технология и търговия. Те притежават необходимите опит, квалификация и отговорност, за да могат да гарантират качеството, ефективността и безопасността на нашите продукти.